Ataşehir

Tırnak Yeme Hastalığı ve Tedavisi

Anasayfa » Tırnak Yeme Tedavisi
Tırnak yeme tedavisi, kaygılı durumun ortadan kaldırılması ve tırnakların yenmemesi için uygulanır. Ancak tabii ki de ilk sırada psikolojik durumun düzeltilmesi yer almaktadır daha sonra ise görsel amaçlı diğer düzeltmeler yapılabilir. Tırnak üzerine acı oje sürülmesi ya da jel kaplama gibi çözümlerle gerçekleştirilmeye çalışılır. Tırnak yeme hastalığı, tıbbi olarak onikofaji olarak isimlendirilir. Tırnak yeme davranışı, alışkanlık olarak adlandırılsa da genellikle psikolojik alt yapısı olan bir durumdur. Erken çocukluk döneminde görülmeye başlayan bu durum; kaygı, stres ile başa çıkamama ile ilişkilendirilebilir. Çocukluk döneminde ortaya çıkan bu alışkanlık ergenlik döneminde artışa geçebilir.
İçindekiler
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top
  Galeri

  Tırnak yeme alışkanlığı erken yaşlarda görülmeye başlansa da her yaş grubunda ortaya çıkabilir ve yıllarca devam edebilir. Uzun süre devam eden bu gibi dürtüsel eylemlerin kaybolması için istikrarlı bir çaba gerekir. Tırnak yeme tedavisinde, psikolojik destek almak oldukça önemlidir. Bunun yanında, tırnak yeme davranışı, tırnaklara sürülen acı oje ya da jel kaplama gibi uygulamalarla önlenmeye çalışılır. Nailyuba tırnak yeme tedavisi kapsamında jel tırnak uygulaması yapmaktadır. Bu uygulamayı daha iyi anlayabilmeniz için; tırnak yeme hastalığı nedir, tırnak yeme hastalığı nedenleri nelerdir, tırnak yemenin zararları nelerdir, çocuklarda ve yetişkinlerde tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır gibi sorulara bir göz atalım.

  Tırnak Yeme Hastalığı Nedir?

  Tırnak yeme, klinik adı ile onikofaji, pek çok kişide görülen yaygın bir durumdur. Genellikle başlangıç zamanının 3-4 yaşlarında olduğu görülür. Bazen daha erken dönemde parmak emme eyleminden sonra ortaya çıkabilir. Çocuklarda tırnak yeme ergenlik döneminde artışa geçer. Ergenlik döneminde tırnak yeme davranışındaki artışın sebebi; sosyal çevreden onay alamadığını düşünme, sevilmediğini ve dışlandığını hissetme gibi nedenlerle açıklanabilir. Öfkeli, kaygılı, anlaşılmadığını hisseden, ruhsal gerilim yaşayan, içe dönük olan çocuklarda öfkelerini ve saldırganlık duygularının bastırılmasıyla bu davranışın pekiştiği düşünülür. Arkadaşları tarafından kabul gören, iyi bir sosyal çevreye sahip olan çocukların zamanla kaygıları ve stresleri azalır. Böylece bu gibi olumlu koşullarda çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı büyük ölçüde düşüşe geçer.

  Ne Dediler?

  Tırnak yeme, dudak ısırma, parmak emme gibi tekrar eden davranış bozukluğu arasında yer alır. Genellikle el tırnaklarının ve çevresinin koparılması ile ilişkilidir. Fakat ayak tırnaklarının ve çevresinin kopartıldığı durumlar da vardır. Tırnak yiyen çocuklar ya da yetişkinler tırnaklarını dişleriyle kopartır. Bazı kişiler bu tırnakları dişleriyle kestikten sonra yutarken bazı kişiler yutmaz. Tırnak yemeyi alışkanlık haline getiren kişiler tırnakla beraber tırnakların etrafındaki deriye ve tırnak diplerine de zarar verir. Bu durum, tırnak yatağında bozulmalara neden olur. Saç yolma, yanak ısırma, kirpik koparma gibi dürtü kontrol bozuklukları ile birlikte görülebilir.

  Tırnak yiyen kişiler bir durum karşısında kaygılanmış ya da sinirlenmiş olabilir. Kaygılarını bastırmak için tırnaklarını kopartan kişiler sonrasında rahatlama hisseder. Fakat bu rahatlama kısa sürelidir. Tırnak yiyen kişi o an için rahatlasa da uzun vadede, stresli ya da kaygılı bir durum yaşandığında tırnak yeme davranışı tekrarlanır. Bununla birlikte, tırnak yapısı bozulan ve kötü bir tırnak görünümüne sahip olan kişiler başka kişilerin tırnaklarını incelemesinden çekinebilir. Bu durum kişilerin utanmasına ve daha çok kaygılanmasına neden olur.

  Çocuklarda Tırnak Yeme

  Tırnak yeme alışkanlığı çocukluk döneminde görülmeye başlar. Bu eyleme neden olan durum kesin olarak bilinmemekle birlikte; çocuklarda ve yetişkinlerde tırnak yiyen kişilerde belli başlı ortak noktalar vardır. Tırnak yeme alışkanlığı temel olarak; öfke, stres, kaygı, ilgi eksikliği, onay görmeme, özgüven eksikliği, dikkat eksikliği gibi durumlarla ilişkilidir. Kişi gözlemlenerek hangi durumdan dolayı bu davranışı yaptığı ve sürdürdüğü tespit edilebilir. Okul öncesi çocuklarda tırnak yeme; baskıcı ve otoriter ebeveynlere sahip olma, kardeş kıskançlığı, ebeveynlerin çocukla ilgilenmemesi, medyada ya da aile içinde şiddet içerikli görüntülere maruz kalma, ayrılık anksiyetesi gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

  Okul döneminde ise; baskıcı öğretmen tutumu, sınav anksiyetesi, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü gibi durumlarla ilişkilendirilebilir. Bu gibi durumlar çocuklarda daha sık tırnak yeme alışkanlığının ortaya çıkmasına neden olabilir. Tırnak yiyen çocuklar aile üyelerinde başka tırnak yiyen biri varsa onu da taklit ediyor olabilir. Yani öğrenme, rol model alma yoluyla tırnak yeme alışkanlığı görülebilir.

  İlgili Yazılar

  Tırnak Yeme Hastalığı Nedenleri Nelerdir?

  Tırnak yeme alışkanlığı her yaş grubunda görülebilir. Tırnak yeme davranışı pek çok nedenden kaynaklanabilir. Kişinin genel duygu durumunun etkisi olduğu düşünülse de bu davranışın nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Erken bebeklik döneminde parmak emme davranışı ile ortaya çıkabilir. Duygu durumundaki tutarsızlık, anksiyete, sinirlilik gibi patolojilerin genetik olarak aktarılması ile bağlantılı olarak görülebilir.

  Rol model olarak gördüğü anne ya da babada tırnak yeme davranışı varsa çocuk da onları gözlemleyerek taklit yoluyla aynı alışkanlığı kendisi de edinebilir. Bununla birlikte, yaşanılan endişe, kaygı, korku, öfke, utanç gibi duygular da tırnak yeme bozukluğunu tetikleyebilir. Böyle zamanlarda kişi tırnaklarını yemeye başlar. Tırnak yeme nedenleri; kişinin yaşamış olduğu çevrenin değişmesi, ani kayıp gibi kaygı yaratabilecek yaşam olayları yaşaması ve kendini güvenli hissedememesi gibi durumlarla açıklanabilir. Kişi tırnak yeme davranışı ile bu duygularını bastırarak üstesinden gelmeye çalışıyor olabilir.

  Aile içerisinde yaşanan birtakım olumsuz olaylar da bu durumu etkilemektedir. Ailenin kişi üzerinde sıkça baskı kurması, çocuğun sevgisiz bir ortamda büyümesi, çocuğun kendisini tehlikede hissetmesi ve anlaşılmadığını düşünerek kaygılanması tırnak yeme bozukluğuna neden olur. Kişi baskı altındayken kaygısını ve stresini azaltmak için tekrarlayan tırnak yeme eylemlerinde bulunur. Ek olarak, Obsesif kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, zihinsel gerilik, ayrılık anksiyetesi gibi durumlar ile tırnak yemek arasında bir ilişki vardır.

  Bazı fizyolojik durumlar da tırnak yeme alışkanlığına neden olabilir. Vitamin eksikliği bunlardan biridir. Tırnak yeme hangi vitamin eksikliği ile ilişkili diye bakıldığına yapılan araştırmalarda; B12 ve Demir eksikliği olan kişilerde bu alışkanlığın ortaya çıkma sıklığının arttığı görüldü. Yani tırnak yeme alışkanlığına sosyal ve psikolojik faktörlerin yanında, fizyolojik nedenler de etkili olabilir ve tırnak yeme davranışına yol açabilir.

  Tırnak Yemenin Zararları Nelerdir?

  Tırnak yeme alışkanlığı; parmaklarda, tırnak eti ve tırnak çevresinde doku hasarlarına neden olabilir. Tırnak yiyen kişilerde tırnak yapısında bozulmalar ve şekilsel problemler ortaya çıkar. Tırnak yiyen kişinin, tırnak yapısı gelişmez ve hasar görür. Bu durum kötü bir görüntü ortaya çıkarır. Kaygılı ve stresli olan kişiler ortaya çıkan bu kötü görüntüden daha çok mutsuz olur. Ellerinin bir başkası tarafından görülmesini ya da fark edilmesini istemez. Bu nedenle sosyal çevreden kendisini soyutlayabilir ve daha çok içe dönme eğilimi gösterir. Bu durum, kişinin sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyebilir ve işlevlerini kısıtlayabilir. Kısacası birbirini besleyen bir döngünün içine girilir.

  Tırnak yemenin zararları yalnızca sosyal açıdan ortaya çıkmaz. Kişinin vücuduna da oldukça zarar verir. Çene kemiğinde ve diş yapısında hasarlara neden olur. Dişlerin çarpıklaşmasına, öne doğru gelmesine şeklinin bozulmasına neden olur. Bununla birlikte ellerimiz gün içerisinde pek çok yere temas eder ve mikrop barındırır. Ellerimizi düzenli yıkasak bile bu mikropların hepsi yok olmaz. Aynı zamanda, stresli ve kaygılı durumlara bağlı olarak ellerin temiz olup olmadığı düşünülmeden tırnak yeme davranışı gerçekleşir. Bu durum, çeşitli mikroorganizmaların vücuda girerek hastalıklara yol açmasına neden olur.

  Ağız içerisinde enfeksiyon oluşması, tırnakların yutulması ile bağırsak ve mide enfeksiyonlarının ortaya çıkması gibi belli başlı problemler ortaya çıkar. Tırnakların devamlı ağız ile temas etmesi vücut sağlığı açısından oldukça tehlikelidir ve daha pek çok probleme neden olur. Mantar, virüs ve birçok olumsuz durumun ortaya çıkmasına zemin hazırlar.

  Çocuklarda ve Yetişkinlerde Tırnak Yeme Alışkanlığı Nasıl Bırakılır?

  Tırnak yeme problemi hem çocuklarda hem de yetişkinlerde oldukça yaygındır. Tırnak yeme tedavisinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle problemin tespit edilmesi gerekir. Tırnak yeme nasıl bırakılır diye bakıldığında problem, sosyal ve psikolojik nedenlerle mi ilişkili, yoksa fizyolojik bir alt yapısı var mı araştırılmalıdır. Ne kadar erken yaşta çözüme ulaştırılırsa kişinin kendisine ve vücuduna vereceği zarar o kadar azaltılmış olur.

  Çocuklar için Tırnak Yeme Tedavisi: Tırnak yemenin çocuklarda bırakılmasından çok pekişmesine neden olan en büyük hatalardan biri ebeveynler tarafından çocuğun bu konuda sürekli ve sert bir üslupla uyarılmasıdır. Örneğin; tırnak yeme eylemi esnasında “Tırnak yeme! Elini ağzından çek! Sana kaç kere yeme dedim!” gibi uyarmalar çocuğun daha çok kaygılanmasına neden olur ve dikkatini tırnak yeme eylemine vermesini sağlar. Bunun yerine bu davranış başlangıçta görmezden gelinmelidir.

  Çocuğun ilgisi tırnak yeme eylemine çekilmemelidir. Ellerini kullanacağı aktiviteler yapmak ve ellerini oyalamak davranıştan uzaklaşmasına yardımcı olacaktır. Ek olarak, çocuğun hangi durumlar ya da koşullarda tırnak yeme ihtiyacı hissettiği incelemelidir. Çocuklarda en sık görülme nedenlerinden biri de kendilerini yalnız hissetmeleri ve ilgisiz kalmalarıdır. Özellikle aile bireyleri tarafından ilgi görmeyen çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı sıkça görülür. Çocuğa istediği ilgi ve alakanın gösterilmesi, birlikte vakit geçirip mutlu olacağı aktivitelerin yapılması çocuklarda tırnak yeme davranışında azalmaya yardımcı olacaktır.

  Yetişkinler için Tırnak Yeme Tedavisi: Erken dönemlerde ortaya çıkan ve çözüme kavuşturulamayan tırnak yeme problemi ileriki yaşlarda tırnak yeme bozukluğuna neden olur. Yetişkinlerde görülen tırnak yeme, çocukluktaki ile benzer şekilde yetişkinin bir nevi stresli ve kaygılı durumla baş etmek stratejisidir. Kişiyi duygusal anlamda olumsuz yönde tetikleyen, can sıkıntısına, strese, kaygıya, öfkeye vb. durumlara yol açan etmenlerin fark edilip ortadan kaldırılması ya da kişinin çevresinden uzaklaştırılması gerekir. Bu gibi durumların farkına varmak için uzman bir psikolog tarafından yardım almak, terapi görmek ruhsal anlamda iyi hissedilmesi ve problemlerin çözümü için iyi bir başlangıç olur. Fizyolojik olarak vücutta vitamin eksikliği gibi durumların araştırılması da daha sağlıklı bir sonuç elde etmek için önemlidir. Buna ek olarak, tırnak yeme tedavisinin fiziksel açıdan da desteklenebileceği birtakım unsurlar vardır:

  • Tırnak yeme davranışı stres topu gibi nesnelerle engellenebilir.
  • Tırnakların yenmemesi için eczanede ya da kozmetik ürünlerinlerin bulunduğu marketlerden tatları kötü olan acı ojeler alınabilir. Böylece tırnaklar ağza değdiği anda kötü bir tat ortaya çıkar. Zamanla koşullanan kişi tırnak yeme alışkanlığını azaltabilir. Fakat bunun için kişinin düzenli olarak bu ojeleri sürmesi gerekir.
  • Tırnaklara düzenli olarak bakım yapılması ve kısa tutulması tırnak yeme alışkanlığını azaltmaya yardımcı olacaktır. Bakımlı tırnaklara sahip olan kişiler tırnaklarının görünümünden zamanla hoşlanacak ve bu eylemden vazgeçmeye çalışacaktır.
  • En etkili olabilcek fiziksel yöntem ise güzellik merkezleri tarafından yapılan tırnak yeme tedavileridir. Nailyuba tırnak yeme tedavisi kapsamında jel tırnak uygulaması yapmaktadır. Tırnak yeme alışkınlığı olan kişilerin önce yenmiş tırnak etleri pürüzsüz hale getirilir sonrasında tırnağın üstü jel ile kaplanır, böylece tırnağın üzerini kaplayan kalın protez ya da jel sayesinde tırnaklarını yiyemez. Tırnak üzerine yapılan protez uygulaması tırnağın alttan uzamasına yardımcı olur. Böylece tırnak yapısında düzelme sağlanır ve sağlıklı tırnak görünümü ortaya çıkar. Kişiler bu protezleri yenileyerek istedikleri güzel tırnak görüntüsüne sahip olurlar. Böylece tırnak yeme alışkanlığı sürdürülemez ve zamanla bırakılır.

  Eğer siz de sağlıklı tırnak görünümüne kavuşmak isterseniz doğru adrestesiniz. Nailyuba’da yer alan uzmanlar tarafından yapılan tırnak yeme tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve randevu oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  WhatsApp
  Hemen Ara!